< poprzedni  następny >

Wydanie sierpień 2009

Tną wydatki razem z marką

Jakub Müller

Firmy tradycyjnie tną wydatki marketingowe jako jedne z pierwszych, zapominając, że nieprzemyślane oszczędzanie np. na reklamie w dłuższej perspektywie przyniesie katastrofalne skutki dla udziałów marki w rynku, jak i dla całej gospodarki. W tym roku wartość polskiego rynku reklamowego skurczy się o 5 proc., a więc o 380 milionów złotych. To i tak dobry wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę trwające od kilku miesięcy spadki w innych krajach – np. w Wielkiej Brytanii wydatki reklamowe spadły o ponad 9 proc. już w ostatnim kwartale 2008 roku.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Kultura mierzenia wszystkiego

Tomasz Gregorczyk

Spadek lub wolniejsze tempo wzrostu przychodów, zwiększone ryzyko operacyjne i ograniczenie dostępu do kredytów – wszystko to powoduje, że w większości firm tematem numer jeden jest cięcie kosztów. Czy to słuszna strategia? W kryzysie łatwiej o impulsywne decyzje i błędy. Rzeczywiście, obcięcie wydatków na inwestycje czy zamrażanie nowych projektów oznacza mniejsze koszty i brak okazji do pomyłek. Tyle że największą z nich może być właśnie rytualne cięcie kosztów i inercja przejawiająca się w odwlekaniu kluczowych i tych potencjalnie kluczowych decyzji biznesowych.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Sprzedawać rentowne relacje

Jakub Müller

Zarówno kryzys, jak i długofalowe tendencje w gospodarce przyczyniają się do zmiany wymagań stawianych dziś w dziedzinie sprzedaży, która w coraz większym stopniu musi odpowiadać za zysk firmy oraz rentowność budowanych relacji z klientem. Wymaga to połączenia celów sprzedażowych z finansowymi oraz dokładnej analizy danych. Pojęcie efektywności, rozumianej jako stosunek efektów do nakładów potrzebnych do ich osiągnięcia, w sposób oczywisty wiązane z produkcją, w dziedzinie sprzedaży nie było dotychczas mocno eksponowane.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Informacje w Sieci złowione

Anna Drabarz

W działalności gospodarczej Internet może nie tylko otworzyć nowe obszary dla ekspansji, ale także poszerzyć pole obserwacji otoczenia. Zarówno konkurenci, jak i partnerzy biznesowi bez większych przeszkód i na bieżąco gromadzą informacje na swój temat. Wiedza oddala niebezpieczeństwo błędnych posunięć, lecz łatwy dostęp do niej nie oznacza, że jej zdobywanie oraz udostępnianie w Sieci nie wiąże się z ryzykiem przekroczenia granic wyznaczonych przez prawo.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Sprawdź swojego kontrahenta

Krzysztof Nowak

Wywiad z Michałem Faleńskim - właścicielem Aliant Credit Report oraz z Marcinem Gierosem - wywiadownia gospodarcza InfoCredit.
Wiarygodność danej firmy i jej kondycja finansowa oraz metody, jakie wykorzystuje ona w celu pozyskania nowych klientów – wgląd w te wielce interesujące na konkurencyjnym rynku zagadnienia możemy uzyskać dzięki wywiadowi gospodarczemu. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że w obecnych czasach, w których w pełni realizuje się maksyma „Kto ma informacje, ten ma władzę”, wszelka wiedza jest dobrem, i to dobrem bardzo pożądanym.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Inteligencja w HR

Ewa Paduch

Przeprowadzanie analiz polityki personalnej firmy i wyciąganie z nich wniosków to bardzo ważne zadanie działów HR. Każdy proces HR-owy niesie z sobą pewne informacje, które można wyrazić w liczbach i poddać wnikliwej analizie, a na podstawie wyciągniętych wniosków wprowadzić ulepszenia procesów lub nowe strategie. Ignorowanie wiedzy, jaką dają pomiary procesów polityki personalnej bądź brak pełnej świadomości znaczenia działu HR w funkcjonowaniu firmy może stać się przyczyną wielu błędów nieświadomie popełnianych przez działy kadrowe.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Wywiad z Pawłem Dziechciarzem - menedżerem w zespole ds. zarządzania kapitałem ludzkim, PricewaterhouseCoopers

Ewa Paduch

Kryzys wymusza cięcia kosztów. Skąd firmy mają wiedzieć, w jakim obszarze najbezpieczniej oszczędzić? Paweł Dziechciarz: Aby wiedzieć, co, gdzie i ile zaoszczędzić, trzeba mierzyć efektywność – i to we wszystkich możliwych obszarach. Polityka personalna jest z pozoru miękkim obszarem, jednak strategia biznesowa posługuje się językiem liczb, a zatem polityka personalna nie może od nich stronić. Żeby w ogóle mówić o oszczędzaniu, należy zacząć od pomiaru efektywności i odnieść się do strategii biznesowej, ponieważ polityka personalna musi być spójna ze strategicznymi planami firmy.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Realizacja strategicznych funkcji HR przy ograniczonym budżecie

Iwona Kubica

„Lubimy dział zasobów ludzkich (HR). Lubimy, ponieważ zajmuje się ludźmi, wydajnością, informacjami i pracą, tworząc w ten sposób infrastrukturę dla pracowników, klientów, menedżerów liniowych i inwestorów. Połączenie działań HR i strategii gwarantuje osiągnięcie obranych celów. Lubimy dział HR, ponieważ dzięki niemu specjaliści odpowiedzialni za funkcjonowanie firmy mogą utrzymać jej wyniki na stałym poziomie”.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Field marketing – działania, metody, mierzalność

Mira Poręba

Marketing wciąż ewoluuje, zmienia zasady i metody. Czasem są to zmiany rzeczywiste, czasem jedynie pozorna zmiana szat. Przykładem zmian tylko terminologicznych są działania w ramach tzw. field marketingu, wchodzące w zakres metod marketingu bezpośredniego.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Twój własny czas

Jakub Müller

Każda branża kiedyś określana jako rozwojowa w pewnym momencie musi zmierzyć się z konkurentami, którzy w wyniku postępu technicznego przejmują klientów. Prawdziwym problemem nie jest jednak nasycenie się rynku, lecz błędy w zarządzaniu, błędne określenie branży i zorientowanie na produkt, a nie na klienta – pisał o tym w 1960 roku nieżyjący już wykładowca Harvard Business School, Theodore Levitt.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Nieistniejące marki dla istniejących fanów

Jakub Müller

Tyrell Corp. to założona przez dra Eldona Tyrella, zlokalizowana na obrzeżach Los Angeles w olbrzymim budynku w kształcie piramidy firma z sektora nowoczesnych technologii. Motto korporacji to „More human than human”, a czapeczki baseballowe z jej logo, które można kupić w Internecie, znalazły już wielu nabywców.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Męski plac zabaw

Tomasz Gregorczyk

Jest już paintball, czyli zabawa w wojnę, pora na sprzedanie kolejnej męskiej rozrywki. Już od kilku lat niemiecki Männerspielplatz świetnie zarabia na umożliwianiu zabawy koparkami i spychaczami.
Pobierz pełny artykuł w PDF…