Wstęp

Niniejszy dokument jest wyrazem naszej troski o poszanowanie prywatności użytkowników serwisu "Management przy Kawie" oraz subskrybentów naszych periodycznych publikacji, zarówno e-mailowych, jak i wydawanych drukiem.
Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakiego rodzaju dane gromadzimy oraz zasady ich przetwarzania i wykorzystywania.

Korzystając z serwisu "Management przy Kawie", w szczególności dokonując subskrypcji naszych e-biuletynów akceptują Państwo zasady zawarte w niniejszym dokumencie dotyczącym ochrony prywatności.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian w zasadach ochrony prywatności. Mogą być one spowodowane zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami wprowadzanymi w zasadach korzystania z serwisu. Każde zmiany zostaną niezwłocznie opublikowane na niniejszej stronie. Użytkowników serwisu "Management przy Kawie" dotyczą aktualne zasady ochrony prywatności.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub zauważonych niedociągnięć w ochronie prywatności prosimy o kontakt pod adresem redakcja@management-news.pl

Ostatnia aktualizacja: 2008-11-27

Adres wydawcy:
Bridge Business Media Sp. z o.o.
ul. Ariańska 8/10
31-505 Kraków

Adres redakcji:
Management przy Kawie
ul. Joselewicza 21c
31-505 Kraków
tel.: (12) 350 54 14, faks (12) 350 54 11.

Dane gromadzone

Logi systemowe

Zawierają one takie dane jak adres IP z jakiego nastąpiło wejście na daną podstronę, jej adres oraz czas połączenia. Wszystkie te informację oraz fakt ich gromadzenia wynikają z zasad realizowania połączeń internetowych. Logi wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych i nie służą weryfikacji Państwa tożsamości. Ich analiza pozwala na dopasowanie zawartości strony do Państwa zainteresowań.

Cookies

Są to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, w katalogu do tego przeznaczonym. Zawierają one jedynie bardzo krótkie informacje tekstowe, nie mogąc tym samym być programami komputerowymi (w tym np. wirusami). Cookies nie mogą gromadzić żadnych Państwa danych, jeśli dane te nie zostaną wpisane przez stronę internetową. Samo wysłanie cookie do przeglądarki w żaden sposób nie może naruszać Państwa prywatności. Informacje zawarte w cookies wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane.

Obecnie wszystkie przeglądarki internetowe pozwalają kontrolować cookies, co oznacza możliwość ich usuwania oraz określania, które strony mają uprawnienia do korzystania z nich na Państwa komputerze.
Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce, z której Państwo korzystają nie wpłynie negatywnie na zawartość oraz funkcjonowanie naszych stron, może ono jedynie zmniejszyć wygodę korzystania z serwisu.

Cookies wysyłane do Państwa przez nasz serwis zawierają takie informację jak:

  • Identyfikator sesji - zapisywany jest jedynie na czas trwania sesji, tzn. zostanie skasowany w momencie zamknięcie przeglądarki internetowej. Sesja jest jednym ze sposobów przekazywania danych pomiędzy podstronami jednego serwisu; są to zazwyczaj informacje o tym, czy użytkownik jest zalogowany i pozwalają na zidentyfikowanie osoby w naszym systemie. Sesje są odpowiednikami cookies zapisywanymi jednak na naszym serwerze, a specyfika ich zapisywania uniemożliwia wykorzystanie przez osoby trzecie.
  • Identyfikator użytkownika - jest to informacja służąca nam do identyfikacji naszych subskrybentów, zawiera on jedynie unikalny kod użytkownika, co gwarantuje, iż nawet jego przechwycenie przez kogoś nieuprawnionego nie pozwoli uzyskać informacji o Państwa osobie. Identyfikator użytkownika nadawany jest w momencie pozostawienia u nas przez Państwa swojego adresu e-mail, na który kierowana ma być subskrypcja. Ponieważ dostęp do artykułów naszego biuletynu możliwy jest jedynie dla naszych subskrybentów, identyfikator zapisany w cookie pozwala uniknąć logowania się na naszych stronach podczas każdej wizyty.
  • Informacja statystyczna o wizycie w ciągu ostatnich 24 godzin.

Oprogramowanie adserwerowe

Wykorzystywane przez nas oprogramowanie adserwerowe używa Cookies do celów technicznych związanych z jego poprawnym funkcjonowaniem.

Adresy e-mail

Adresy e-mail są gromadzone w celu umożliwienia korzystania z naszych publikacji. Dostęp do pełnej treści artykułów publikowanych w naszym serwisie jest ograniczony jedynie do grona subskrybentów.

Adresy e-mail są warunkiem koniecznym otrzymywania powiadomień o nowych wydaniach e-biuletynu oraz udziału w konkursach i quizach organizowanych przez Bridge Business Media Sp. z. o.o.

Przy subskrypcji naszego serwisu stosujemy opcję podwójnego opt-in, co oznacza, że osoba dokonująca subskrypcji musi zatwierdzić swą decyzję poprzez wejście na odpowiednią stronę, do której link otrzymuje pocztą elektroniczną. Zapobiega to przypadkowemu lub niechcianemu dokonaniu zamówienia, gdyż nawet jeśli inna osoba złoży zamówienie w czyimś imieniu, ostateczna decyzja pozostaje w ręku właściciela danego adresu e-mail.

Adresy e-mail naszych subskrybentów są przekazywane sponsorowi serwisu, firmie Blue Business Media Sp. z o.o., o ile subskrybent wyrazi taką wolę podczas dokonywania zamówienia. Rezygnacji z otrzymywania informacji od sponsora serwisu można dokonać na zasadach przez niego określonych.

Zastrzegamy sobie możliwość przesyłania informacji handlowych lub udostępnienia im adresów e-mail osób, które wyraziły taką wolę podczas składania zamówienia lub w terminie późniejszym, dokonując odpowiednich zmian w wybranych opcjach.

Użytkownik naszego serwisu ma zawsze możliwość zmian wybranych opcji subskrypcji oraz całkowitej rezygnacji z otrzymywania naszych przesyłek, tym samym rezygnując z dostępu do pełnej zawartości serwisu.

Dane osobowe

Dane osobowe umieszczone w formularzu zamówienia prenumeraty są przechowywane i przetwarzane przez Bridge Business Media Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Ariańskiej 8/10 w celach marketingowych.

Możliwość ich modyfikacji i wglądu

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.10.1997 r mają Państwo prawo wglądu do swych danych, prawo do ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania dla celów marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Bridge Business Media Sp. z o.o..

Udostępnianie danych

Adresy e-mailowe nie są udostępniane innym podmiotom, o ile nie została na to wyrażona zgoda przez Użytkownika serwisu. W szczególności dotyczy to przekazywania adresów e-mailowych sponsorowi serwisu, firmie Blue Business Media Sp. z o.o. Zgodę na przesyłanie informacji handlowych od dostawców usług marketingowych można zawsze cofnąć. Zgodę na otrzymywanie informacji od firmy Blue Business Media Sp. z o.o. można wycofać na stronach tej firmy bądź w podany przez nią sposób.

Informacje zebrane na podstawie aktywności na stronie nie są udostępniane inaczej, niż w postaci statystycznych opracowań zbiorczych, nie pozwalających na identyfikację aktywności poszczególnych Użytkowników oraz nie są udostępniane w tej formie innym podmiotom niż serwisom czy firmom z nami współpracującym.

Wyłączenie odpowiedzialności

Linki do innych stron internetowych

Nie odpowiadamy za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki znajdują się na stronach serwisu "Management przy Kawie". Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Niniejsze zasady odnoszą się wyłącznie do danych gromadzonych przez Bridge Business Media Sp. z o.o. w ramach serwisu "Management przy Kawie".

Jawne dane osobowe

Dane osobowe ujawnione przez Państwa na forum lub podczas dodawania komentarzy do artykułów są wyłączone spod niniejszych zasad Ochrony Prywatności. Są one jawnie dostępne w takiej formie, w jakiej zostały podane i nie mamy możliwości zabezpieczenia ich przeciw wykorzystaniu przez osoby trzecie.

Niniejsza Ochrona Prywatności nie dotyczy formularzy bądź ankiet znajdujących się gościnnie na stronach naszego serwisu.

Niezapowiedziane e-maile

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, szczególnie związanych ze zmianami w serwisie bądź informujące o problemach w jego funkcjonowaniu. Związane jest to z naszą dbałością o systematyczne realizowanie Państwa zamówień dotyczących otrzymywanych informacji.

Zastrzegamy sobie również prawo do niesystematycznego wysyłania informacji handlowych od dostawców usług marketingowych Subskrybentom, którzy wyrazili na to swoją zgodę.