< poprzedni  następny >

Wydanie luty 2009

Wyścig na ostatniej mili

Tomasz Gregorczyk

Internet to krwiobieg społeczeństwa informacyjnego. Brak dostępu do Sieci oznacza społeczne, ekonomiczne i intelektualne wykluczenie. Wydawałoby się, że oferowanie dostępu do Internetu to dzisiaj złoty interes. Jak jest naprawdę? Nasz świat jest inny. Jest otwarty dla wszystkich bez żadnych przywilejów ani uprzedzeń związanych z rasą, potencjałem ekonomicznym, siłą militarną czy miejscem urodzenia – pisał o globalnej Sieci 13 lat temu w słynnej "Deklaracji Niepodległości Cyberprzestrzeni" internetowy aktywista John Perry Barlow. Bardzo się mylił. Internet może podzielić ludzi bardziej niż jakakolwiek technologia wcześniej. Firmy oferujące dostęp do Sieci są dostawcami usługi decydującej o ekonomicznym i społecznym „być albo nie być”. Dawne nierówności klasowe zastąpiło dziś opisywane przez socjologów zjawisko wykluczenia cyfrowego.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Osobisty dotyk lidera

Tomasz Gregorczyk

Wywiad z Maciejem Filipkowskim, Dyrektorem Generalnym, Dell Sp. z o.o. Prawdziwy lider organizacji biznesowej powinien być jak dobry trener piłkarski – musi umieć wstrząsnąć drużyną, ale i nauczyć ją samodzielnie myśleć. O przywództwie w sytuacjach kryzysowych rozmawiamy z Maciejem Filipkowskim, Dyrektorem Generalnym firmy Dell w Polsce.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Nadawcy kontrolowani

Tomasz Gregorczyk

Do grudnia 2009 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej mają czas na przyjęcie przepisów Dyrektywy Audiowizualnej Komisji Europejskiej (Audiovisual Media Services Directive). Jakie zmiany dla rynku usług audiowizualnych oznacza wprowadzenie nowej dyrektywy, wyjaśnia Harald E. Trettenbrein z Komisji Europejskiej.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Na wzór Wrocławia?

Ewa Paduch

Kryzys finansowy, jaki zapoczątkowały kredyty podwyższonego ryzyka (tzw. subprime) w Stanach Zjednoczonych, wpłynął na sytuację rynków światowych, odciskając swe piętno na wszystkich branżach, nie wyłączając nieruchomości. Jak oddziałał on na kształtowanie się ogólnego trendu w tej branży w Polsce? Czy rzeczywiście nowa sytuacja oznacza tu impas? Przyjrzyjmy się bliżej nastrojom, jakie panują w tym segmencie gospodarki, na przykładzie wrocławskiego rynku nieruchomości. Budownictwo w 2009 roku będzie prawdopodobnie wnosić ujemny wkład do wzrostu PKB, musimy się też liczyć z redukcjami zatrudnienia w tym sektorze – zauważa Radosław Cholewiński, analityk BRE Banku.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Ryzyko zakupowe w transakcjach Międzynarodowych

Anna Krawczyk

Transakcje międzynarodowe wiążą się z różnego rodzaju ryzykiem, to zaś związane jest w sposób oczywisty z różnicami kulturowymi. Sukces negocjacji przedstawicieli przedsiębiorstwa z Polski oraz dostawcy np. z Malezji zależy od stopnia wzajemnej znajomości zachowań i zwyczajów obydwu stron. Najczęściej jednak w takich sytuacjach musimy zdawać się na kompetencje i doświadczenie naszych doradców PR. Niestabilna sytuacja giełdowa i zmienny kurs walut to czynniki, które zdecydowanie nie ułatwiają prowadzenia międzynarodowych działań biznesowych.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Wiedzieć więcej, wymagać więcej

Wywiad z Bolesławem Rokiem Partnerem w Responsible Enterprise Poland, współtwórcą Centrum Etyki Biznesu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz Współzałożycielem Forum Odpowiedzialnego Biznesu Czy Corporate Social Responsibility to moda, czy autentyczne społeczne żądanie wobec przedsiębiorstw? Jakie są motywacje podjęcia idei odpowiedzialnego biznesu? I wreszcie – czy to się opłaca? O CSR w Polsce rozmawiamy z Bolesławem Rokiem z Centrum Etyki Biznesu. Czy polskie społeczeństwo rzeczywiście chce odpowiedzialnego biznesu? Wie w ogóle, co to znaczy CSR?
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Bardzo wewnętrzny outsourcing

Dawid Prokopowicz

Burzliwa historia polskiego biznesu pokazuje, że proces powierzania out- sourcerom „naszych” zadań wyraźnie zmienia swe oblicze. Jako zleceniodawcy przestajemy być hybrydą świętej krowy i pana-władcy. To, co kiedyś nawet nie przechodziło przez myśl szefowi firmy, dziś zaświadcza o kulturze jego przedsiębiorstwa: outsourcer to mój partner.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Bezpośrednio do zamożnych

Jakub Müller

Czy marketing bezpośredni może mieć zastosowanie w bankowości dla zamożnych klientów? Pozornie trudno znaleźć dwa bardziej niepasujące do siebie elementy. Pierwszy wielu osobom kojarzy się z banalnymi listami, tradycyjnymi i elektronicznymi, w których nadawca w co drugim zdaniu zwraca się do adresata per "Panie Nowak". Drugi z kolei to (w zachodnim wydaniu) usługa dla klientów mających na rachunku średnio 1 mln dolarów, a takich jest u nas wciąż bardzo niewielu.
Pobierz pełny artykuł w PDF…

Zaangażowanie jako nowy trend w zarządzaniu firmą

Ewa Paduch

Współczesne pokolenia poszukują sensu inicjatyw, w których biorą udział. Jeżeli go odnajdują – widzą wartość, jaka wynika z realizacji tych przedsięwzięć – dobrowolnie angażują się w działanie, chcąc być współautorami tej wartości i wspierać ją. Potrzeba zaangażowania dotyczy zarówno pracowników firmy, jak jej klientów – podkreśla Przemysław Stalica, Dyrektor Departamentu Polityki Personalnej ING.
Pobierz pełny artykuł w PDF…